Bản mẫu dịch chứng minh nhân dân sang tiếng anh

Bản mẫu dịch chứng minh nhân dân sang tiếng anh

Dec 28, 2020

Chứng minh thư hay còn gọi là chứng minh nhân dân, chứng minh thư nhân dân. Là giấy tờ tùy thân mà bất cứ công dân Việt Nam nào đều cần phải có. Khi cần làm thủ tục với cơ quan nước ngoài, đôi khi bạn...

Dịch thuật mẫu hồ sơ năng lực công ty

Dịch thuật mẫu hồ sơ năng lực công ty

Dec 28, 2020

Hồ sơ năng lực của mỗi công ty có thể được trình bày theo các hình thức khác nhau, tuy nhiên những phần sau đây thường bao gồm: Thông tin chung về công ty, Thành tích, bằng khen, giấy chứng nhận.. (nế...